KLIMAINVESTERINGSFONDEN

    KLIMAINVESTERINGSFONDEN ER FULDT INVESTERET

    Klimainvesteringsfonden (DCIF) har siden 2014 bidraget med risikovillig kapital til klimarelaterede projekter i udviklingslande og vækstmarkeder, der skulle reducere udledningen af CO2 og fremme salget af dansk klimateknologi. 

    Klimainvesteringsfonden er nu fuldt investeret. IFU kan dog fortsat bidrage med viden og risikovillig kapital til klimarelaterede investeringer i mere end 140 lande i Afrika, Asien, Latinamerika og dele af Europa.

    Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte vores klimateam.