KLIMAINVESTERINGSFONDEN

  MINDRE UDLEDNING AF CO2 OG MERE SALG AF DANSK KLIMATEKNOLOGI

  Klimainvesteringsfonden (DCIF) er et offentligt privat initiativ, der skal sikre finansiering til klimaprojekter i udviklingslande og vækstmarkeder samt fremme salg af dansk klimateknologi.

  Klimainvesteringsfonden skal på et kommercielt grundlag medvirke til at øge investeringerne i klimavenlige projekter i udviklingslande og vækstmarkeder. Det skal sikre, at landene kan fortsætte den økonomiske udvikling uden at forværre klimaet yderligere.

  Fonden bidrager med risikovillig kapital til projekter, der reducerer udledningen af CO2. Det sker i samarbejde med danske virksomheder eller i større klimaprojekter, hvor dansk teknologi eller know-how indgår.

  Lake Turkana Kenya
  Lake Turkana Wind Power, Kenya