DET TILBYDER VI

  KAPITAL OG RÅDGIVNING

  Risikovillig kapital

  Kliminvesteringsfonden tilbyder risikovillig kapital til klimarelaterede projekter i udviklingslande og vækstmarkeder i Asien, Afrika, Latinamerika og dele af Europa. Investeringerne sker på et kommercielt grundlag, og vi tilbyder finansiering i form af:

  • Aktiekapital
  • Mezzaninfinansiering (aktiekapitallignende lån)

  Klimainvesteringsfonden investerer direkte i selskaber i investeringslandene. Fonden vil altid være minoritetsinvestor og yderligere finansiering af projekter er derfor nødvendig. Det kan ske via danske eller lokale investorer eller for eksempel via regionale udviklingsbanker mv. Finansieringen fra Klimainvesteringsfonden spænder mellem 15 – 150 mio. kr. i et enkelt projekt.

  kif-14-ny

  Rådgivning

  Klimainvesteringsfonden yder professionel rådgivning hele vejen fra de første overvejelser, gennem etableringsfasen og til projektet er økonomisk bæredygtigt.

  Rådgivningen består blandt andet af evaluering af forretningsplan, finansiering, juridiske spørgsmål, forhandling med partnere, adgang til lokale myndigheder og lokalisering mv. Fonden indgår i en grundig dialog med projektejerne og de involverede danske partnere, hvor alle relevante forretningsmæssige og klimarelaterede spørgsmål drøftes og håndteres.

  Klimainvesteringsfonden bidrager derudover med viden og rådgivning om sustainability og besvarer de spørgsmål, som virksomheder og investorer konfronteres med. Det gælder for eksempel indenfor miljø, medarbejderforhold, korruption og leverandørkæder.

  Erfarne rådgivere i Danmark og udlandet

  Rådgivning leveres af klimainvesteringsfondens team i København og via IFU’s regionale kontorer i Asien, Afrika, Latinamerika og Europa, hvor de danske og lokale ansatte har et indgående kendskab til blandt andet erhvervsklima, kultur og sprog i investeringslandene.

  Klimainvesteringsfonden kan derudover trække på IFU’s netværk af eksterne rådgivere.

  Håndbøger, der hjælper dig på vej

  IFU, der er fundmanager for Klimainvesteringsfonden, har udarbejdet en række håndbøger om forretningsplaner, bestyrelsesarbejde, sustainability og regnskabsrapportering, der stilles til rådighed for interesserede virksomheder. Håndbøgerne kan downloades her.

  vicuna
  Vicuna, Chile

  AKTIV DELTAGELSE I PROJEKTUDVIKLING

  Udvikling af klimarelaterede projekter kan ofte være en udfordring såvel finansielt som teknisk. Det gælder ikke mindst i udviklingslande. Klimainvesteringsfonden har derfor mulighed for at assistere virksomheder og udviklere med at finpudse projektideer og –forslag til projekter, der kan opnå kommerciel finansiering.

  Teknisk og kommerciel assistance

  Klimainvesteringsfonden har i samarbejde med European Energy etableret selskabet Nordic Power Partners (NPP), der skal identificere potentielle klimarelaterede projekter, medvirke til at designe det tekniske layout, forhandle med lokale myndigheder, sikre adgang til forsyningsnettet og indgå strømsalgsaftaler mv. Klimainvesteringsfonden kan henvise relevante projekter til vurdering hos NPP.

  Kapital til udvikling

  IFU og Danida har etableret en projektudviklingsfacilitet på 50 mio. kr., der kan medfinansiere omkostninger til udvikling af bl.a. klimarelaterede projekter. Formålet er at reducere den finansielle risiko for danske partnere og udviklere, der ønsker at igangsætte kommercielle projekter i udviklingslande og vækstmarkeder.

  Fem millioner kr. per projekt

  Forudsætningen for at IFU kan deltage finansielt i udvikling af projekter er, at det vurderes, at de fremadrettet kan gøres økonomisk bæredygtige og opnå kommerciel finansiering samt, at der kan forventes et afkast til investorerne. Er det tilfældet, kan IFU bidrage med 50 % af udviklingsomkostningerne op til maksimalt fem millioner kr. per projekt.

  Projekterne skal derudover tænkes implementeret i et af IFU’s 146 investeringslande, overholde IFU’s sustainability politik og almindelige lovgivningsmæssige krav.

  Skal godkendes af IFU

  Forslag til udviklingsprojekter herunder forretningsidé, perspektiv og konkrete omkostninger behandles individuelt og forelægges IFU’s investeringskomite for endelig godkendelse.

  Større danske virksomheder er i fokus

  Målgruppen for projektudviklingsfaciliteten er store og mellemstore danske virksomheder. Mindre virksomheder henvises til IFU’s SMV-facilitet.