INVESTER MED DCIF

  Kommercielt bæredygtige projekter

  Klimainvesteringsfonden kan investere med virksomheder og udviklere, der ønsker at sælge teknologi til, udvikle eller drive kommercielle projekter, der reducerer udledningen af CO2 i investeringslandene. Det kan bl.a. være:

  • Energiprojekter indenfor vind, sol og hydro
  • Leverandører til vedvarende energiprojekter
  • Energieffektivisering
  • Alternative energiprojekter, der f.eks. udnytter affald
  • Transportprojekter
  • Energibesparende materiale og udstyr
  • Klimatilpasning

  Projekterne skal være kommercielt bæredygtige og kunne give et attraktivt afkast til investorerne. Det er ligeledes en forudsætning, at der er danske investorer i projektet, eller at der anvendes dansk teknologi eller know-how.

  Klimainvesteringsfonden kan investere i alle lande anført på OECD’s DAC-liste over modtagere af udviklingsbistand.

   

  Vores investeringer

  AFRIKAS STØRSTE VINDPARK

  Med en samlet kapacitet på 310 MW vil Lake Turkana producere omkring 15 – 20 procent af Kenyas nuværende elforbrug til en konkurrencedygtig pris. Samtidig erstattes import af fossilt brændstof med vedvarende energi.

  Lake Turkana ligger i det nordlige Kenya, og området er valgt på grund af dets afsides beliggenhed, og fordi der blæser en stærk og konstant vind mellem Lake Turkana og det ørkenlignende bagland.

  365 vindmøller fra Vestas

  Den danske virksomhed Vestas leverer 365 vindmøller af typen V52-850 kW. Det er en trebladet mølle med en vingediameter på 52 meter, der er meget robust og effektiv og derfor er perfekt til installation i et område som Lake Turkana.

  For at forbinde vindparken med det eksisterende transmissionsnet i Kenya etableres der en 428 kilometer lang transmissionslinje på 400KV. Derudover er 200 km vej udvidet og opgraderet for at kunne skabe plads til transporten af vindmøllerne fra havnen i Mombasa til Lake Turkana.

  Wind of Change

  Lake Turkana Wind Power har som en del af etableringen af vindparken investeret i flere tiltag for at udvikle lokalområdet, herunder projekter der skal sikre bedre adgang til vand, uddannelse og sundhed. Ligeledes er der oprettet en CSR-organisation, ”Wind of Change”, der over de næste 20 år vil investere omkring EUR 10 mio. i området.

  Investering på 600 mio. euro

  Den samlede investering er på ca. 600 mio euro, hvilket gør Lake Turkana til den største private enkeltinvestering i Kenyas historie. En række udviklingsbanker og private virksomheder er medinvestorer, og som långiver deltager bl.a. African Development Bank deltager.

  Klimainvesteringsfonden, som administreres af IFU, bidrager med aktiekapital på knap DKK 90 mio. Forventningen er, at produktion af strøm fra vindparken kan begynde i 2017.

  Se en film omkring Lake Turkana projektet her.

  + Læs mere- Læs mindre

  SOLCELLER PÅ TAGET I MALDIVERNE

  Male Water and Sewerage Company leverer drikkevand til Male-området, som har en befolkning på 150.000. Men at producere rent drikkevand fra havvand er meget energikrævende, og den strøm som Male Water and Sewerage Company anvender kommer fra en række dieselkraftværker, hvilket er meget omkostningstungt og skadeligt for klimaet.

  Derfor bidrager produktionen af drikkevand, som skal sikre befolkningens overlevelse, ironisk nok til, at havene stiger og truer hele østatens eksistens.

  For at løse dette problem har Maldiverne en stor interesse i at reducere brugen af dieselbaseret energi og anvende mere bæredygtige alternativer. Da øerne ligger i det Indiske Ocean er det oplagt at anvende solenergi. Det har Male Water and Sewerage Company valgt at gøre, og i begyndelsen af april 2016 blev det første solcelleanlæg indviet.

  Udviklet via dansk joint venture

  For 30 år siden blev Male Water and Sewerage Company etableret i samarbejde med Maldivernes regering, den danske virksomhed HOH Water Technology og IFU. I dag har Klimainvesteringsfonden, som administreres af IFU, genoptaget samarbejdet med det maldiviske selskab om at installere solceller på taget af de bygninger, som er ejet af Male Water and Sewerage Company.

  Solcelleprojektet er udviklet af Nordic Power Partners, som er et joint venture mellem Klimainvesteringsfonden og virksomheden European Energy.

  Nordic Power Partners blev etableret for at skabe en synergieffekt baseret på Europeans Energy’s store erfaring inden for udvikling og etablering af vind- og solenergiprojekter i Europa og IFU’s store viden om at assistere og medfinansiere projekter i udviklingslande og vækstmarkeder.

  Hjælper lokale partnere

  Når man arbejder med klimaprojekter i udviklingslande er en af de store udfordringer at finde partnere, som er i stand til at føre en god forretningsidé ud i livet og gøre den profitabel. Her kommer Nordic Power Partners ind med den nødvendige kapacitet, viden og risikovillig kapital in den indledende fase.

  Nordic Power Partners’ forretningskoncept går ud på at finde og udvikle vind- og solenergiprojekter i udviklingslande og vækstmarkeder. Virksomheden identificerer mulige projekter, designer anlæggene, forhandler med lokale myndigheder, sikrer adgang til eksisterende forsyningsveje, laver købsaftale med aftagere, etc. Når et projekt er færdigudviklet, indskyder parterne enten yderligere kapital, eller projektet sælges til eksterne investorer.

  + Læs mere- Læs mindre

  DEIF STYRER KINAS VINDMØLLER

  Der er fart på det kinesiske vindmarked. I 2015 stod Kina med 30,5 GW for næsten halvdelen af al vindenergi, der blev opstillet i hele verden. Den danske virksomhed DEIF har godt fat i det kinesiske marked og forventer yderligere vækst i de kommende år.

  Optimerer driften

  DEIF udvikler, producerer, sælger og installerer styresystemer til vindmøller og vindmølleparker. Systemerne skal bl.a. sikre, at de enkelte vindmøller producerer optimalt, og at driften af vindparkerne optimeres f.eks. i forhold til at afpasse den leverede mængde energi til el-nettet gennem intelligente løsninger. Kina har nogle af verdens største vindmølleparker, og det kræver intelligente og integrerede løsninger at styre de meget store effekter.

  De grundlæggende komponenter sources fra Danmark, mens udvikling og samling foretages i Kina. Det sker i tæt samarbejde med de lokale producenter og operatører, som er blandt de største i verden. DEIF er derfor i stand til at levere skræddersyede løsninger, der matcher kravene fra de kinesiske virksomheder.

  Med på eksport

  En af de seneste opgaver DEIF har løst i Kina er en opgradering af kontrolsystemerne i 134 vindmøller i Xiangshui Wind Park, der ligger i Jiangsu provinsen. Selvom møllerne kun var fem år gamle, var kontrolsystemerne slidt op. De nye kontrolsystemer har både forlænget levetiden på møllerne og resulteret i en forøgelse af den årlige el-produktion med op til fire procent.

  Projektet er gennemført i partnerskab med den kinesiske vindmølleproducent Donfang, der også har brugt DEIF løsninger på en stor kontrakt, som den kinesiske producent har vundet i Sverige.

  Klimainvesteringsfonden bidrager til væksten

  DEIF har i 2015 udskilt sine vindaktiviteter i et selvstændigt kinesisk selskab, som Klimainvesteringsfonden har købt godt 40 procent af aktierne i. Kapitalindskuddet skal øge selskabets arbejdskapital, da det er forudsætningen for at øge omsætningen i et marked med lange kreditter.

  + Læs mere- Læs mindre