OM DCIF

  Klimainvesteringsfonden er et af de første eksempler på offentlig-privat samarbejde, der skal tilvejebringe risikovillig kapital til klimainvesteringer i udviklingslande og vækstmarkeder. Klimainvesteringsfonden blev etableret i januar 2014 og har en samlet kapital på 1,3 mia. kr. De offentlige midler kommer fra staten og IFU, der har bidraget med 525 mio. kr. De private midler på i alt 775 mio. kr. kommer fra PensionDanmark, PKA, PBU, Dansk Vækstkapital og Aage V. Jensen Charity Foundation.

  Case Nordic Power Partners
  Nordic Power Partners, Vietnam

  IFU er fund manager for DCIF

  Klimainvesteringsfonden administreres af IFU, der har næsten 50 års erfaring med investering i udviklingslande i Asien, Afrika, Latinamerika og dele af Europa. IFU har gennemført 1.200 investeringer i mere end 100 lande i samarbejde med mere end 800 danske virksomheder, herunder en del indenfor den danske cleantech sektor. IFU har nedsat et erfarent klimainvesteringsteam, der samtidig kan trække på IFU’s ni regionale kontorer og et bredt netværk af eksterne advisers.

   Logos Danish Version