SUSTAINABILITY

  IFU’s målsætning er, at vores investeringer skal bidrage til en varig økonomisk, miljømæssig og socialt bæredygtig udvikling i investeringslandene. Det skal blandt andet ske ved at skabe sunde og sikre arbejdspladser, overføre viden og renere teknologi.

  Derfor har IFU vedtaget en Sustainability politik, der skal medvirke til, at de projektselskaber, som IFU investerer i, lever op til lokal lovgivning samt en række relevante internationale regler og retningslinjer.

  IFU’s Sustainability politik gælder også for projekter indgået af DCIF.

  Du kan se IFU’s Sustainability politik her.

  Case ECOSolar
  Vicuña, Chile